Zeolit

V ponuke nájdete

Prírodný Zeolit sa využíva od 50-tych rokov minulého storočia, kedy boli prvýkrát bližšie preskúmané vlastnosti tohto prírodného minerálu. Bohatosť a čistota tohto materiálu ho radí medzi svetovú špičkový. V najširšej miere zabezpečuje šetrný prístup k prírode. Zeolit má široké využitie v poľnohospodárstve, chovateľstve, stavebníctve, pri ochrane životného prostredia, v priemysle, a pri čistení vôd a spalín. V záhradách si nájde svoje miesto pri trávnikoch a aj výsadbách. V domácnosti napríklad pri výsadbe do nádob.