Zeolit

V ponuke nájdete

Zeolit je minerál s kryštalickou štruktúrou, tvorený prevažne kremíkom a hliníkom. Má pórovitú štruktúru, čo znamená, že má malé dutiny a kanály, ktoré môžu zadržiavať vodu, plyn a iné látky.

Zeolity sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane poľnohospodárstva kde sa Zeolity používajú na zlepšenie kvality pôdy, zníženie obsahu dusičnanov a ochranu rastlín pred škodcami a chorobami.
Zeolity sú všestranné materiály s mnohými potenciálnymi aplikáciami. Vďaka svojej pórovitej štruktúre a schopnosti absorbovať a zadržiavať molekuly môžu byť použité na čistenie, úpravu vody a zlepšenie kvality pôdy.