Zeolit Zeosand

Zeolit Zeosand

Materiál: Zeolit

Frakcia:

Cena s DPH:

0.5-1 mm

25 kg

6.9 €

Zeolit ZeoSand je využívaný ako doplnok pri hnojení, do pôdnych substrátov, ku kompostu a pri iných pôdnych aplikáciách. Zeolit viaže vodu a živiny do svojej štruktúry v pôde, čím prevzdušní pôdu a zlepšuje úrodnosť. Zabraňuje vyplaveniu živín do spodnej vody čím pôsobí ekologicky na využívanej ploche.

Výhody zeolit ZeoSand pre zlepšenie pôdnych vlastností

 • umožňuje v pôde zadržiavať, regulovať obsah a pomaly uvoľňovať živiny (N, K, Ca, Mg), čím sa tieto živiny stávajú pre rastlinstvo dostupnejšie po dlhšiu dobu a rastliny ich môžu efektívnejšie zúžitkovať
 • reguluje vodný režim rastlín, zabezpečuje efektívnejšie hospodárenie s vodou zvyšuje vodnú retenciu a vodnú kapacitu pôdy
 • pôsobí proti acidifikácii pôdy a zlepšuje pôdnu štruktúru, čo sa prejavuje v prevzdušnení a zvýšení pôdnej úrodnosti
 • zabraňuje vyplavovaniu živín do spodných vôd, čím sa chránia spodné vody a tak prispieva k ochrane životného prostredia
 • vytvára podmienky pre efektívny rast, lepšiu kondíciu rastlín a budovanie silného koreňového systému
 • dopĺňa biogénne a stopové prvky ako je vápnik, železo, molybdén, mangán, titán a iné

Využitie zeolitu v konkrétnych oblastiach

 • pôdny kondicionér na prevzdušnenie pôdy, obzvlášť významný v prípade ťažkých ílovitých pôd, využiteľný v oblasti záhradníctva, poľnohospodárstva a lesných škôlok, kde upravuje pH a pôdnu štruktúru
 • prídavok do pôdnych substrátov a kompostov
 • výroba hnojív na báze zeolitu s postupným uvoľňovaním hnojív
 • pestovanie sadeníc, výsadba stromov, krov a kvetov
 • pestovanie zeleniny a ovocia
 • kultivácia pôdy v sadoch a vinohradoch
 • zakladanie trávnikov, golfových greenov, futbalových a iných športových ihrísk s predpokladom na vysoký stupeň zaťaženia pôdy
 • vytváranie okrasných a úžitkových záhrad
 • ošetrovanie a údržba trávnikov, vrátane pieskovania na prevzdušnenie pôdy
 • pestovanie hydroponických rastlín a sukulentov
 • rekultivácia znečistenej – dekontaminovanej pôdy

Dopyt / objednávka / otázka?

Ako Vám pomôžeme?