gabiony

V ponuke nájdete

Gabion je drôtokamenný (drôtoštrkový) prvok, slúžiaci na prenos zemných tlakov. Využíva sa aj v záhradnej architektúre, alebo ako múr miesto oplotenia. Gabiony sa používajú ako opevnenie pri stabilizácii brehov upravovaných vodných tokov, alebo napr. na čelá mostných objektov a priepustov. Gabiony nevyžadujú drenáž a to ani pri povodniach, voda nimi dokáže pretekať čím sú odolnejšie ako betónové konštrukcie.