Serpentinit

V ponuke nájdete

Prírodný kameň – Serpentinit alebo zastarano hadec je druh premenenej horniny, ktorá vzniká metamorfózou peridotitu. Má sivozelenú, zelenú až takmer čiemu farbu. Textúru má všesmernú, zriedkavo bridličnatú. Bývajú často masívne.

Frakcia

8-16mm
16-22mm