Zeolit Zeogravel

Zeolit Zeogravel

Frakcia:

1-2,5 mm

25 kg

2.5-5 mm

25kg

4-8 mm

25 kg

8-6 mm

25 kg

16-32 mm

25 kg

Materiál: Zeolit

Pôdny kondicionér pre záhradníctvo a športové trávniky.
ZeoGravel je prírodný materiál vhodný pre zakladanie trávnikov, záhrad a golfových ihrísk – greenov. Ako podkladová vrstva absorbuje vodu do svojej štruktúry a tým udržiava živiny a hnojivo dostupné pre rastliny.

Výhody ZeoGravel pre zakladanie trávnikov a záhrad

 • zadržiava vodu v pôde (retenčná schopnosť) po dlhšiu dobu, čo umožňuje rastlinám efektívne hospodárenie s vodou aj v náročných teplotných podmienkach a zefektívňuje zavlažovanie trávnikov počas celého vegetačného obdobia
 • efektívne využíva dodávané hnojivo, ktoré sa dokáže naviazať v podkladovej vrstve a zamedzí sa jeho úniku do spodných vôd alebo spodných pôdnych vrstiev
 • zlepšuje prevzdušnenie pôdneho profilu a zabezpečuje tak lepšie podmienky pre rast a rozvoj koreňového systému rastlín
 • vďaka schopnosti viazať vodu a dostupné živiny, pomáha udržiavať dlhodobo svieži zelený porast a podporuje jeho regeneráciu
 • predchádza vytváraniu nežiadúcich suchých a poškodených miest na trávniku

Využitie v konkrétnych oblastiach

 • zakladanie športových trávnikov a ihrísk, ktoré musia počas celej vegetácie znášať veľkú záťaž
 • zakladanie okrasných parkov a záhrad
 • vhodný pre trávniky vytvárané výsevom aj formou pokladania trávnatých kobercov

Možnosti použitia a aplikácie

 • podkladová vrstva pre zakladanie trávnych porastov a záhrad
 • zapracovanie do pôdy v prípade piesčitých pôd s nízkou sorpčnou kapacitou
 • mixovanie so substrátmi
 • ošetrenie trávnika, rekonštrukcia a regenerácia trávnika
 • prevzdušnenie / aerácia trávnika, vhodné aplikovať do hĺbky počas vertikulácie
 • pri zakladaní nového trávnika je vhodné nahradiť vo vhodnom pomere pôdu zeolitom

Opýtajte sa