Zeolit ZeoTraction

Zeolit ZeoTraction

Materiál: Zeolit

Frakcia:

Cena s DPH:

1-2,5 mm

25 kg

Ekologický posypový materiál
Plne ekologický posypový materiál pre zimnú údržbu ciest, chodníkov, parkovísk. Znižuje nebezpečenstvo šmyku na zľadovatelých povrchoch, pri poľadovici. Nahrádza posypovú soľ alebo kremičitý piesok a zvyšuje adhéziu povrchu.

Výhody použitia ZeoTraction

  • 100 % priateľský k životnému prostrediu – nepoškodzuje cesty, vegetáciu v okolí ciest a je neškodný pre zvieratá
  • nenarúša povrch ciest, chodníkov a dlažby
  • pôsobí proti šmyku a zároveň adsorbuje vodu, čím znižuje potenciálne riziko opätovného vzniku poľadovice
  • použiteľný pre domácnosti aj pre veľkoobjemové posypové vozidlá
  • v porovnaní s pieskom, dokáže adsorbovať vodu, príp. aj olejové škvrny a iné znečistenia
  • po zime je možné posypový materiál zamiesť na trávnik pri okrajoch cesty, kde prevzdušní pôdu

Porovnanie s posypovou cestnou soľou
Posypová soľ môže byť toxická pre rastliny a zvieratá. Spôsobuje zasolenie pôdy, čo negatívne vplýva na zdravotný a estetický stav vegetácie pozdĺž ciest a chodníkov. Môže preniknúť až do spodných vôd, kde sa dostáva k vodným zdrojom a znečisťuje životné prostredie. Zvieratá pri styku s cestnou soľou často trpia na poškodenie a podráždenie labiek.

Ekologický aspekt posypu
Využitie ZeoTraction je vyriešením problému zľadovatelých a klzkých ciest aj v oblastiach s vysokým stupňom ochrany prírody, príp. v oblasti vodných zdrojov pitnej vody. Svojim pôsobením nenarúša vegetáciu v okolí ciest, naviac po zimnom období môže byť zametený do trávnika, kde pôsobí ako pôdny kondicionér.

Dopyt / objednávka / otázka?

Ako Vám pomôžeme?