Kamenná štiepka Bridlica

Kamenná štiepka Bridlica

Frakcia:

10-30 mm

kg

30-60 mm

kg

60-100 mm

kg

Materiál: Bridlica

Opýtajte sa