Pôdny kondicionér Zeolit

Pôdny kondicionér Zeolit
i
Pôdny kondicionér Zeolit zlepšenie vlastností pôdy. Zvyšovanie úrodných vlastností pôdy pri výsadbe, zadržiava vodu v pôde čím zefektívňuje zavlažovanie.

Zeolit sa podieľa na zlepšení vlastností pôdy

  • Zvyšovanie úrodných vlastností pôdy pri výsadbe
  • Na zakladanie a údržbu trávnikov a športových ihrísk
  • Vďaka schopnosti viazať dostupné živiny, pomáha udržiavať
    dlhodobo porast svieži a v dobrej kondícií
  • Zadržiava vodu v pôde = zefektívňuje zavlažovanie
  • Prevzdušňuje pôdny profil, čím zlepšuje rast koreňov

Cena: 6,50€ / 25kg Zeolitu

Dopyt / objednávka / otázka?

Ako Vám pomôžeme?